Åsa Jungnelius – Den inre världsutställningen Paviljong #2: Jord

Publicerad: 3 maj 2023

INITIERINGSRITUAL

Lördag 13 maj kl. 14:00
Komposten, Sylten (Syltenvägen, Norrköping)
Tillsammans flyttar vi jorden till växthuset. Välkommen den 13 maj kl. 14.00.
Medtag något att bära jord i.

 

Paviljong #2: Jord är fortsättningen på konstnären Åsa Jungnelius platsspecifika konstprojekt Den Inre världsutställningen. Till växthuset på hörnet vid Södra kajen, någonstans mellan plats och icke-plats, förmultning och födelse skall en komposthög välsignas i en performance av konstnären Farvash och hennes maskiner. Allmänheten bjuds in att vara del av beredningen av fruktbar jord, till det som sedan skall växa fram i form av ett pågående biologiskt och geologiskt allkonstverk.

För att allt skall kunna leva, måste allt också dö. Det är inget märkvärdigt. Det är det som är livet. Det är det som är cirkeln.
Markus Valien

I sitt fleråriga platsspecifika arbete kring Södra kajen och Syltenområdet låter Jungnelius genom sin konstnärliga praktik nya delar av Den inre världsutställningen växa fram, i dialog med platsen. Befintligt material återaktiveras i nya former och såväl fysiska rum som sociala strukturer omfamnas och omförhandlas i en kollaborativ praktik.

Det cirkulära står för det ständiga kretsloppet där inget har början eller slut utan är en kontinuerlig sluten krets av förändringar.
Farvash

Jungnelius tar utgångspunkt i den Konst- och industriutställning som anordnades 1906 på samma plats och låter sina nedslag ta formen av paviljonger i en utvidgad bemärkelse. Paviljong #1 uppfördes i Bråvallaverkets turbinhall 2021. I september öppnar fler paviljonger i Norrköping, med fokus kring Södra kajen. Den 16 september öppnar Den inre världsutställningen i sin fulla skala, ett program som sträcker sig över tre veckor. Konstsatsningen projektleds av Norrköpings Konstmuseum.

ÅSA JUNGNELIUS (f.1975 Stockholm) bor och arbetar i Stockholm och Månsamåla. I Jungnelius konstnärsskap pågår ett materialdrivet utforskande som rör sig mellan det monumentala och de socialt och strukturellt konstruerade rum som utgör fonden. Objektet som sådant spelar en central roll, både som en representation för identiteter och projektionsyta för kroppsliga begär och böjelser. I relationen mellan materia och kropp undersöker hon den glidande skala av positionering som ständigt omförhandlats och återskapats genom kulturhistorien.

INRE HAMNEN
Konstprojektet är en del av Norrköpings kommuns satsning på offentlig konst i Inre hamnen och projekt-
leds av Norrköpings Konstmuseum. Jungnelius har tilldelats området vid Södra kajen och Sylten. Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Det är också kommunens största satsning på offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Planeringen och utformningen av de allmänna platserna är avgörande för att skapa en inkludering som bjuder in och välkomnar alla, inte bara de som bor och verkar i området. Här spelar konsten en viktig roll.

 

Medverkande Paviljong # 2:
Åsa Jungnelius, konstnär
Markus Vallien, konstnär
Farvach, Konstnär
Peo Olsson, fotograf
Jun-Hi Wennergren Nordling, curator
Jonas Williamsson, grafisk designer
Linus Elmes, konstnär
Mattias Åkeson, intendent offentlig konst

Kontakt:
Mattias Åkeson
Intendent offentlig konst Norrköpings Konstmuseum
Telefon: +46(0)730-78 20 11
Mejl: mattias.akeson@norrkoping.se