Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

 

Följ länken nedan så hittar du en karta där de offentliga konstverken i Norrköpings innerstad är markerade! Ett perfekt hjälpmedel för en konstpromenad.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-2siUfOeM0qka_PqYuPWrOOCSJiXbw8x&usp=sharing

NoMoKo – tillfällig offentlig konst

NoMoKo, tillfällig offentlig konst

NoMoKo står för Norrköpings Mobila Konst. Med NoMoKo skapar Norrevo i samarbete med Norrköpings Konstmuseum platser för tillfällig offentlig konst i Norrköping. 

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa miljöer. Konst i stadsrummet ökar trygghet kring en plats då fler människor vill besöka den. I det här projektet visar två lokala konstnärer sina verk, efter sex månader byts verken ut för att ersättas av nya från två andra konstnärer. NoMoKo ger möjlighet för kortare projekt, snabbare processer och ett nytt sammanhang för konstnärer att verka i. Den första platsen för NoMoKo är trapphusen till parkeringshuset på Nya Torget. Målet är att fler ska vilja upptäcka platsen.

Från mars till september 2021 deltar konstnärerna Peggy Palmstedt och Falah Alani.
NoMoKo har möjliggjorts genom ett nära samarbete mellan Norrevo och Norrköpings Konstmuseum.

Svartvitt porträtt av konstnären Falah Alani.

Falah Alani, konstnär. Foto: Niclas Fasth.

Svartvitt porträtt av konstnären Peggy Palmstedt.

Peggy Palmstedt, konstnär. Foto: Niclas Fasth.

Norrevo äger och utvecklar offentliga byggnader i Norrköping. Genom sitt arbete skapar man förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet och liv.

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för Norrköpings kommuns offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.