Offentlig konst2019-01-23T21:36:59+02:00

Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

Nytt gestaltningsuppdrag att söka

Nytt gestaltningsuppdrag att söka

Nu kan konstnärer anmäla intresse för ett gestaltningsuppdrag till Klingsborgsskolans entré.
Skolan ligger i Norrköping och kommer efter renoveringen bli Norrköpings största högstadieskola.

Länk till intresseanmälan:

https://www.e-avrop.com/norrkopingsbk/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=41101