Upplevelsen av dig, 2022, Carina Zunino och Lena Ignestam

Skulptur i natursten med 5 objekt staplade på varandra

Kontakt