Konstnärligt pilotprojekt påbörjas i Skärblacka

Publicerad: 29 maj 2023

Projektet Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö ska bidra till ny kunskap om hur konstnärliga värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum. Pilotprojektet är det första i sitt slag och bakom satsningen står Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum. Välkommen att träffa konstnärerna Mika Liffner och Anna Märta Danielsson i en workshop i Skärblacka den 31 maj.

 

Mika Liffner Anna Märta Danielsson. Foto Mattias Åkeson

 

Datum: Onsdag den 31 maj

Tid: kl. 12.00–16.00

Plats: Torget utanför biblioteket

När börjar och var slutar Blacka? Till onsdagens workshop uppmanas Skärblackaborna att komma till torget utanför biblioteket och dela med sig av sina egna berättelser om orten.

 

– Vi vill höra om tankar och minnen om de platser och drömmar som gör Blacka. Vi fortsätter skapa historien om samhället som grundades för 600 år sedan. Vad är Blacka idag och vad kan det bli i framtiden? undrar konstnärerna Mika Liffner och Anna Märta Danielsson.

Med avstamp i historiska och samtida fysiska element i Skärblacka – bruket och dess eviga produktion av moln, Motala Ström och vattnets rörelser, de boendes favoritplatser eller kanske platser som undviks – påbörjas en gemensam kartläggning av vad Skärblacka är och hur det ser ut idag, men också hur det kommer att se ut i framtiden.

Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö syftar till att utforska vad gestaltad livsmiljö kan vara i praktiken och vad det kan innebära för ett samhälle utanför centralort. Begreppet gestaltad livsmiljö omfattar både arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö. Målet är att utveckla nya konstnärliga metoder för att aktivera en plats samt engagera och samla platsens olika aktörer.

Projektet, som avslutas med offentlig presentation och tillfällig konstgestaltning i Skärblacka, är finansierat med stöd av Region Östergötland.

 

Mika Liffner, född 1981 i Linköping, är konstnär samt bild- och slöjdlärare.

Anna Märta Danielsson, född 1988 i Norrköping, är konstnär och inredningsarkitekt.