Offentlig konst2019-01-23T21:36:59+00:00

Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

Stenen, 2018, Cecilia Edefalk (f.54)

Cecilia Edefalks platsspecifika bronsskulptur Stenen placerades på Nya torget den 29 augusti 2018. Skulpturen är en gåva till Norrköpings kommun av Botrygg AB, Linköping.

Cecilia Edefalk är en av landets mest namnkunniga konstnärer och internationellt etablerad sedan 1990-talet. Hon arbetar med måleri, fotografi och skulptur. Hon är född och uppvuxen i Norrköping och finns representerad i Norrköpings Konstmuseums samling. Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst.

Jag skapar inte former, jag tar former från föremål som har betydelse för mig. Det kan vara träd och växter, antika marmorporträtt, stenar, säger Cecilia Edefalk. Storleken på Stenen är sådan att vi kan sitta på den. Verket ska värmas upp och skulpturen blir synlig även under vintern.