Utlysning av konstnärlig gestaltning Sandbyhovshallen

Publicerad: 11 maj 2022

Nu är det mer offentlig konst på gång i Norrköping

Uppdraget avser en permanent konstnärlig gestaltning utomhus med en pendang inomhus.
Byggnaden härbärgerar en fullstor idrottshall samt fritidsgård.

Gestaltningen ska vara platsspecifik och förhålla sig till områdets historia, arkitekturens uttryck, byggnadens verksamhet och aktiviteter.

Målgruppen är boende i området samt elever, personal och andra brukare av sporthallen. Kvällar och helger används sporthallen av föreningar och andra evenemang.

Budget för genomförande är 1 200 000 SEK

Tre parallella skissuppdrag à 40 000 SEK

Sökande ska ha konstnärlig högskoleexamen på minst tre (3) år eller motsvarande konstnärlig yrkeserfarenhet på minst fem (5) år. (Om flera personer samverkar ska samtliga konstnärers meritförteckning/CV bifogas och samtliga konstnärer ska uppfylla krav på konstnärlig högskoleexamen på minst tre (3) år eller motsvarande konstnärlig yrkeserfarenhet på minst fem (5) år).