Norrköpings Konstmuseum deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna

Publicerad: 7 feb 2023

Norrköpings Konstmuseum berättar om kommunens arbete med kons inom samhällsutveckling och stadsplanering på Folk och Kultur i Eskilstuna den 8 februari

Intendent Mattias Åkesson representerar Norrköping och berättar mer om hur Norrköpings Konstmuseum i nära samarbete med kommunens samhällsbyggnadskontor, bolag och andra aktörer lagt grunden för samverkan inom gestaltad livsmiljö. I föredraget ”Konsten som katalysator för att skapa nya sammanhang inom samhällsutveckling och stadsplanering” lyfts konstnärens unika expertis och kompetens och hur den har effekt i arbetet med att skapa hållbara och tillgängliga miljöer inom ramen för samhällsbygget.

Fokus Inre hamnen:
Inre hamnen är Norrköpings kommuns största stadsutvecklingsprojekt i ett kulturhistoriskt betydelsefullt område. För att skapa ett öppet, tillgängligt och attraktivt område har grunden lagts för ett nytt arbetssätt där samverkan mellan kommunens kontor, bolag och privata fastighetsägare ger en stabil grund för processen. Snart är de första platsspecifika gestaltningarna på plats. Parallellt pågår ett konstnärligt projekt av temporär karaktär som tillfälligt aktiverar och undersöker platser och rum. Hur ger konsten access för fler att ta del av ett område? Och vad lär vi oss av ett så omfattande och tidsmässigt utsträckt projekt?

Fokus Klocket Möter konsten:
Delaktighet och påverkan – hur kan konsten bli en faktor och aktivitet som inkluderar de som bor och verkar på en plats? Vad är väsentliga faktorer för bra processer och resultat? Modet att våga utan att veta har lett till medskapande i nära samarbete med föreningsliv, Hyresbostäder AB, Hyresgästföreningen och deltagare i olika åldrar på platsen. Här testar Konstmuseet ett nytt koncept – Möter konsten – som är tänkt att förvaltas för andra platser, där konstnärers unika kompetens och praktiker är avgörande.