De står för den konstnärliga gestaltningen i Inre hamnen

Publicerad: 29 maj 2019

De står för den konstnärliga gestaltningen i Norrköpings nya stadsdel

Konstnärerna som ska stå för den konstnärliga gestaltningen av Inre hamnen. Frv: Michael Johansson, Peter Johansson, Barbro Westling och Åsa Jungelius. Saknas på bilden gör Carola Grahn och Aleksandra Stratimirovic.

Fem områden i Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen har valts ut som intressanta för konstnärlig gestaltning. Nu är det klart vilka konstnärer som tilldelas uppdrag i stadsdelen

Till grund för projektet finns ett konstprogram för Inre hamnen. Programmet redovisar ambitionerna för konst i Inre hamnen och anger riktlinjer för arbetet med den konstnärliga gestaltningen och för dess resultat. Programmet presenterar idéer och möjligheter för genomförande av integrerad konstnärlig gestaltning som genuint samspelar med och svarar mot Inre hamnen, dess arv, ekologi och historia.

– Nu tar vi första steget för att få in konsten som en självklar del i Norrköpings stadsutveckling, säger Helena Persson, chef för Norrköpings Konstmuseum.

Fem har valts ut

Nu är det också klart vilka konstnärer som kommer att stå för den konstnärliga gestaltningen i Inre hamnen. En jury bestående av landskapsarkitekter, konstnärer, stadsarkitekt och intendent för offentlig konst har gått igenom ett stort material från ett 90-tal konstnärer. Följande konstnärer har valts ut för att arbeta med var sitt område:

Michael Johansson Plats: Passage/Kanontorget
Aleksandra Stratimirovic Plats: Kanalerna
Peter Johansson och Barbro Westling Plats: Brännerigatan/Diagonalen
Åsa Jungelius Plats: Södra kajen
Carola Grahn Plats: Gatusystem

– Det har varit en omfattande och spännande process med urvalet. Juryn har haft en diger uppgift att välja ut konstnärerna. Vi är nöjda med den sammanställning och blandning av konstnärskap det landade i, säger Mattias Åkeson, vikarierande intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

Samarbete med landskapsarkitekter

Unikt för projektet är ambitionen att konsten ska integreras med övrig planering av området. Därför kommer arbetet ske i team med de landskapsarkitekter som jobbar med Inre hamnen. Nu påbörjas processen med skissarbetet som förväntas vara färdigt i början på 2020.

– Jag är glad över att dessa fem konstnärer nu kommer att bidra till att Inre hamnen blir en ännu mer spännande plats för alla Norrköpingsbor och besökare. Samarbetet mellan konstnärer och landskapsarkitekter kommer att bidra till helhetsupplevelsen av området. Den offentliga konsten bidrar med ett stort mervärde för den offentliga miljön och är till för oss alla att ta del av, säger Olle Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun.
– Tidplanen för genomförandet ser olika ut för de olika konstnärerna, beroende på utbyggnadstakten i Inre hamnen. Det första projektet att färdigställas är passagen vid Hamnbrons norra fäste, säger Elisabet Manfred, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.
Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen ska när allt är färdigbyggt rymma omkring 3000 bostäder och 2 maj 2019 gick startskottet för byggandet när arbetet med de offentliga ytorna i området inleddes.

Fakta om konstnärerna som gestaltar Inre hamnen:

Michael Johansson Plats: Passage / Kanontorget. Michael Johansson är född 1975 och bor och arbetar i Berlin. Han är utbildad på konsthögskolan i Trondheim och i Malmö, och har ställt ut på en rad konsthallar och gallerier i Sverige och utomlands de senaste tio åren Michael Johansson ställer i lekfulla skulpturer och installationer vardagsföremål i relation till dess inneboende funktion och egenskaper.

Aleksandra Stratimirovic / Kanalerna. Aleksandra Stratimirovic född 1968, är en serbisk-svensk konstnär, som framför allt arbetar med ljus. Utbildad på glas-och keramiklinjen på Konsthögskolan i Belgrad 1986-1991 och i ljusdesign på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1998–1999. Aleksandra har genomfört permanenta platsspecifika konstverk på offentliga platser runt om i Sverige och utomlands.

Peter Johansson / Barbro Westling / Brännerigatan, Diagonalen. Peter Johansson (f.1964) och Barbro Westling (f.1956) har samarbetat som konstnärlig duo sedan 2004. I sina verk provocerar och utmanar de ofta betraktaren till att ifrågasätta traditionella normer, värderingar och identiteter. De intresserar sig för det idébaserade, det fysiskt visuella och det offentliga rummet.

Åsa Jungnelius / Södra kajen. Åsa Jungnelius, född 1975, är konstnär (MFA) och lektor på Konstfack, baserad i Stockholm och Månsamåla. Hennes arbete är ofta materialburet och rör sig mellan interiören till ett monumentalformat där det materiella språket undersöker relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i.

Carola Grahn / Gatusystem. Carola Grahn, född 1982, kommer från Jokkmokk och bor och arbetar i Malmö. Hon arbetar framför allt med fotografi, ljud och text och starka känslor är ofta en utgångspunkt i hennes arbetsprocess. Carola Grahn konstruerar och dekonstruerar sociala relationer för att försöka förstå givna roller, hur de relaterar till den egna självbilden och på samma gång påverkar samhället.