Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion

26 mars–2 oktober 2022

Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion

”Arbetet hade först ingen förklaring eller ideologi. Det började som ett personligt behov att göra något, inget som involverade intellektuella överväganden. (…) Det fanns inga regler, ingen teori – bara passion”.
(Noa Eshkol om sin textila konst)

 

Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion är den första större retrospektiva utställningen i Norden med verk av Noa Eshkol (1924-2007). Utställningen omfattar Noa Eshkols hela liv och samlade produktion; hennes forskning, teoriutveckling, studier av språkförståelse, textilkonst och rörelsenotation. Utställningen innehåller också verk av samtida konstnärer inspirerade av Eshkols praxis; Sharon Lockhart, Yael Bartana och koreografen Omer Krieger.

Noa Eshkol påbörjade sin yrkeskarriär på 1950-talet som dansare, koreograf och teoretiker. 1954 grundade hon The Chamber Dance Quartet i Holon utanför Tel Aviv, Israel. Eshkol strävade efter att fånga och analysera kroppens rörelser och skapade därför ett notationssystem tillsammans med sin elev, den blivande arkitekten Avraham Wachman. Systemet dokumenterade och kommunicerade fysisk rörelse och kunde användas bortom dansen, som ett verktyg inom zoologi, psykologi, neurologi och medicin. I Noa Eshkols dans var regler och teori integrerade, men den till synes strikta disciplinen gav en ram för att uttrycka passion, lust och ren kreativitet.

1968 grundade Eshkol Movement Notation Society i Israel. Fyra år senare grundade och ledde hon Research Center of Movement Notation vid fakulteten för visuell konst och scenkonst vid universitetet i Tel Aviv. 1984 organiserade hon den första internationella kongressen för rörelsenotation.

I början av 1970-talet började Noa Eshkol skapa färgsprakande textilverk som hon kallade väggmattor, sammansatta av stuvbitar och uppsprättade avlagda plagg. I Noa Eshkol:Rules, Theory & Passion sammanförs ett stort antal sällan visade verk från 1970-talet till 1990-talet, inspirerade av folksagor, litteratur, andra konstnärers arbete, geometri, stilleben och landskap.

Tre bilder, den längst till vänster föreställer en projektor som projicerar ett svartvitt porträtt av en kvinna (Noa Eshkol). Mittenbilden är ett svartvitt fotografi som föreställer två fötter i förgrunden, mellan dem ser man en grupp dansare. Bilden till höger föreställer två textila konstverk av Noa Eshkol i glada färger.

 

 

Om Noa Eshkol

Efter att ha tagit pianolektioner som ung, skrevs Noa Eshkol 1943 in på Tilha Rössler dansskola i Tel Aviv. Där kom hon som nittonåring för första gången i kontakt med Labanotation, ett system för rörelsenotation som skapades av dansaren, koreografen och teoretikern Rudolf Laban. Inspirerad av detta åkte Eshkol till Manchester för att studera under Laban på Art of Movement Studio. Under tiden i Storbritannien studerade hon också på Sigurd Leeder School of Modern Dance i London. 1951 återvände Eshkol till Israel och grundade tre år senare sin egen kammardansgrupp, The Noa Eshkol Chamber Dance Group.

Musiken var grunden för Eshkols arbete; hon refererade till sig själv som kompositör och många av hennes stycken har titlar som Suite eller Etude. Hennes koreografier påminner om musik där varje lem hos varje dansare liknas vid ett instrument i en orkester. Precis som orkestermusik noteras, ville Eshkol etablera ett universellt notationssystem för rörelse, så att rörelsen kunde upprepas exakt. Eshkol-Wachman Movement Notation (EWMN), skapat i samarbete med arkitekten Avraham Wachman, publicerades i London 1958.

 

Noa Eshkol: Rules, Theory and Passion är producerad av Oslo Kunstforening, Norrköpings Konstmuseum och Judisk kultur i Sverige  med stöd från Artis. Utställningen är curerad av Marianne Hultman och Helena Scragg. Programcurator är Lizzie Oved Scheja. Utställningen visades på Oslo Kunstforening 28 augusti – 7 november, 2021. The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon och Galerie neugerriemschneider Berlin är samarbetspartners och långivare. Dessutom samarbetar Oslo Kunstforening med Ultima-festivalen 2021 och Norrköpings Konstmuseum samarbetar med Dans i Öst, Östergötland, om ett dansprogram sommaren 2022.