Program

Seminarium – Konst & stadsutveckling Just nu växer Norrköping snabbt och framtiden ser ljus ut. Ett sätt att göra staden mer levande och dynamisk är att involvera konstnärerna i den pågående stadsomvandlingen. Vi bjuder tillsammans med Stadsbyggnadskontoret in till seminarium där konkreta exempel ges på projekt där konstnärskåren bidragit till…

Läs mer

Se hela programmet

Offentlig konst

Seminarium Konst & Stadsutveckling 1 mars 2017

Just nu växer Norrköping snabbt och framtiden ser ljus ut. Ett sätt att göra staden mer levande och dynamisk är …

Fågel Orm 1994. Bänk 2015 av KICKI STENSTRÖM

Fågel Orm, 1994. Bänk, 2015, Kicki Stenström (f. 1953)

FÅGEL ORM  BÄNK Fågel     på en sten på marken, hör himlen och det andliga till, en symbol för förnyad …

Eskil Hansson

Konst på socialkontoret i Guldringen

I Navestad har socialkontoret Verksamhetsstöd och ledning fått en ny konstkollektion. Konstnären Eskil Hansson har gjort verken på bilden.

Byggnadsanknuten konst

Den offentliga konsten som är byggnadsanknuten fungerar bäst gestaltningsmässigt om den kommer in tidigt i planerings- och byggskede och samverkar …


Se fler offentliga konstverk

Öppettider

September-Maj
Tis-sön 11-17, Ons 11-20

Juni-Augusti
Tis-sön 12-16, Ons 12-20

Stängt
Måndagar

Visning
Torsdagar och Söndagar kl 14, gratis (jun-aug endast torsdagar kl 14)
Ring receptionen för detaljerad info

FRI ENTRÉ

Hours

September-May
Tuesday-Sunday 11-5 pm
Wednesday 11-8 pm

June-August
Tuesday-Sunday 12-4 pm
Wednesday 12-8 pm

Closed
Mondays

Guided tours
Thursdays and Sundays 2 pm (jun-aug only thursdays 2 pm)
Call the museum reception for details

FREE ADMISSION


Offentlig konst

Utöver konsten på Konstmuseet hittar du konst i ute i staden, så kallad offentlig konst. Du hittar den på gator och torg och ibland inomhus runt om i Norrköping.

Fota gärna och tagga #konstinorrkoping på Facebook och Instagram.

Läs mer

En konstsamling för utlån

Ur kommunens konstsamling lånas verk ut till olika kommunala, offentliga miljöer, där du som medborgare kan ta del av dem. Samlingen tillhör Norrköpings kommun och hanteras av Norrköpings Konstmuseum. Företag, föreningar, skolor och kontor kan också hyra konst till sina lokaler.

Läs mer


#norrköpingskonstmuseum på Instagram