Rebeller & Mademoiseller – Toll, Kleen, Rudbeck

23 oktober–24 april 2022

Rebeller & Mademoiseller – Toll, Kleen, Rudbeck

 

Emma Toll (1847–1917), Tyra Kleen (1874–1951) och Märta Rudbeck (1882–1933) är alla exempel på konstnärer som fram till nyligen rönt liten uppmärksamhet. Detta trots att de ställde ut flitigt, var välutbildade och beresta. De var verksamma under en tid då nya möjligheter öppnade sig för kvinnor, samtidigt som samhällsnormer begränsade deras förutsättningar att verka i det offentliga rummet. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck anslöt sig tidigt till Föreningen Svenska Konstnärinnor som gick i bräschen för kvinnliga konstnärer. Var valet av konstnärsyrket en rebellisk akt? Det försöker doktoranden Karin Ström Lehander vid Åbo Akademi och masterstudenterna Anna-Lena Jönsson och Matilda Eliasson vid Uppsala universitet söka svar kring.

Bild: Emma Toll, Porträtt, utan årtal (foto: Marcus Svensson, Karlstad – Hammarö Auktionsverk AB). Tyra Kleen i sin ateljé i Rom 1904, fotograf okänd (reprofoto: Bobbo Lindblad, Lindblad Studio 2016). Märta Rudbeck, Självporträtt, 1920-tal.