Sissi Westerberg, Pausblås, 2017.

Performing Labour – Rejmyre Art Lab

7 april–19 augusti 2018

Performing Labour
Rejmyre Art Lab: David Larsson, Daniel Peltz & Sissi Westerberg

Performing Labour tar sitt avstamp i bruksorten Rejmyre i Östergötland. Här har skogen och mineralen kvarts skapat förutsättningar för en industri som är ett av få fortfarande verksamma glasbruk i Sverige. Till denna ort med ca 900 invånare har konstnärerna Sissi Westerberg och Daniel Peltz under tio års tid bjudit in konstnärer från hela världen. Ramverket är den egna organisationen ”Rejmyre Art Lab’s Center för perifera studier” och platsen har hela tiden stått i centrum för processen.

Utställningen på Norrköpings Konstmuseum är utformad i nära samarbete med Daniel Peltz som drivit det konstnärliga forskningsprojektet Performing Labour. Tillsammans med David Larsson och Sissi Westerberg visar han verk som speglar arbete – genom arbete. Genom Sissi Westerbergs verk möter vi den osynliga kunskap som förvaltas av glasblåsare, så intimt förknippad med kroppen genom andningen. David Larsson har tagit fasta på landskapet som ekonomisk förutsättning för industrin, medan Daniel Peltz väver samman till synes osammanhängande företeelser som arbetslösa elefanter i Burma, flyktingars situation i Sverige och glasblåsarnas arbetsvillkor i Reijmyre Glasbruk. Tillsammans bildar de en poetisk och allvarlig historia om människans villkor på jorden – och konsten att erbjuda och ta skydd.

David Larsson, dokumentationsbild, Reijmyre Glasbruk, 2016.

Daniel Peltz, Seeking an Any Thing, 2017. Foto: Stellan Andersson Sitcom Collective.

Daniel Peltz, En fristad i Rejmyre, 2018. Arkitekturmodell, Atelier Kristoffer Tejlgaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 5. Medverkande konstnärer: Daniel Peltz, Sissi Westerberg och David Larsson.

På vernissagen 7 april kl 15.30 ges I ruinerna av Rejmyres framtid, en performanceföreläsning av Ioana B Jucan och Daniel Peltz.
Konstnärerna Ioana B Jucan och Daniel Peltz har samarbetat under en längre tid (genom Jucans roll som etnograf-in-residence i projektet Performing Labour). Performanceföreläsningen aktiverar och utvidgar förståelsen av Daniel Peltz installation i utställningen. Genom att återbesöka några av händelserna och erfarenheterna i Performing Labour, vill konstnärerna komma åt omedvetna lager av förståelse som ligger inbäddade i konstverket.

Ioana B Jucan och Daniel Peltz håller också i en workshop för konstnärer 4/4. Läs mer på vår hemsida: Making Refuge Workshop.

I samverkan med Rumänska Kulturinstitutet och Länskonstkonsulenten i Östergötland.

 

 

Sissi Westerberg, Pausblås, 2017. Foto: Stellan Andersson Sitcom Collective.