Luftslottet

Luftslottet handlar om luft, drömmar och fantasivärldar. Utställningen bygger på en längtan efter att hitta vår inneboende kreativitet och påhittighet. Sjutton konstnärer arbetar i olika material och tekniker och uppmanar till aktivering, eftertanke och deltagande.

På Norrköpings konstmuseum kan du även se

Lars Kleen – Flod

För första gången presenteras konstnären Lars Kleen (f. 1941) i en omfattande utställning på Norrköpings Konstmuseum. Ett av Sveriges viktigaste konstnärskap som rör sig i gränslandet mellan konst, arkitektur och installation lyfts fram genom flera helt nya konstruktioner. I sitt nya centrala verk Flod (2021-2023) gestaltar Lars Kleen i järn, betong, glas och trä naturens eviga rörelse av uppbyggnad och upplösning, styrka och skörhet.

Pablo Picasso – Genom ökenfågelns öga

I år är det 50 år sedan Picasso dog, vilket uppmärksammas på museer runt om i världen. Norrköpings Konstmuseum visar nu åtta grafiska blad av Picasso tillsammans med skulptur och konsthantverk ur museets samlingar. I samklang med Nils Wedels väggmålning Konsternas intåg visar dessa verk på konsten som källa till tröst, glädje och reflektion.

BLICK STILLA

Blick stilla ger perspektiv på hur konstnärer  har utgått från naturen, landskapet och floran i sina gestaltningar från 1700-talet fram till idag. En målning med ett näckrosblad kan lika gärna spegla ett sinnestillstånd, ett tillstånd i naturen eller handla om måleriska frågor och illusionens flyktighet.

Ett något överväldigar förståndet: En samlingsomhängning i tolv avsnitt

Genom infogade hängningar under 2022 ska samlingen förändras, ruskas om, och fungera som plats för oväntade möten. Olika begrepp leder vägen genom denna blandning av konst som bryter med den linjära berättelsen som finns kvar som ryggrad. Förhoppningen är att hitta nya spår, att få oss att fundera över det invanda.

Det modernas framväxt – konst ur samlingen från 1870-talets friluftsmåleri fram till vår tid

I gallerierna 1 och 2 visas ett urval med verk från 1800-talets slut fram till samtidskonsten. Berömda verk som Carl Larssons Frukost i det gröna möter framtida klassiker som till exempel Lena Cronqvists Ormbunkar.