Foto: Tomas Werner

Lambert Werner – Ut ur det mörka

13 september–28 januari 2018

Konstnärer som går en egen väg låter sig inte lätt införlivas i den vanliga konsthistorieskrivningen och glöms därför lätt bort. Så även Lambert Werner som i sitt konstnärskap envetet utforskat sina dunkla sidor och genom en fantastisk färgkänsla skapat en unik bildvärld.

Utställningskommissarie: Martin Sundberg

Visas i Galleri 6