Konstnärlig gestaltning Klingsborgsskolan

20 november–5 januari 2020

Ida Pettersson

Konstnärlig gestaltning Klingsborgsskolan

Konstmuseet presenterar skisserna till Ida Petterssons konstnärliga gestaltning på Klingsborgsskolan som kommer på plats hösten 2020. Utställningen visar också en film där de tidigare gestaltningarna på skolan av Olle Nyman, Jan-Erik Frisendahl och Klas Isaksson presenteras. Utställningen visas i galleri 7 på Konstmuseets nedre plan.

 

Tintomaras
Spegel/Följeslagare/Gömma

Med utgångspunkt i berättelsen om Tintomara hämtad från Carl Jonas Almqvists bok Drottningens juvelsmycke presenterar Ida Pettersson en fantasieggande gestaltning som på ett intressant sätt tar sig an hela den angivna ytan. Idén kopplar till identitet och existens. Frågor som kan gripa tag i och vara en angelägenhet för en stor del av målgruppen, det vill säga ungdomar i tonåren. Konstverket består av tre delar som i sin utformning, materialitet och placering på ett väl avvägt sätt korresponderar med platsen, arkitekturen och den tid då skolan byggdes. Konstverket kombinerar allvar med lekfullhet och uppmuntrar till betraktelse, beröring och interagerande.

Ida Pettersson

Ida Pettersson är verksam i Stockholm och utbildad vid Kungliga konsthögskolan samt utbildad arkitekt. Hon experimenterar med berättarformer och historieskrivning med hjälp av fotografi, skulptur, teckning och text.

 

 

 

 

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Runt om i staden, utomhus och i kommunens fastigheter och arbetsplatser, skapas möten med konsten. Gestaltningen på Klingsborgsskolan sker i samarbete med Norrevo.