Inre hamnen: platsen och konsten

4 juni–26 september 2021

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Det är också kommunens största satsning på offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Planeringen och utformningen av de allmänna platserna är avgörande för att skapa en inkludering som bjuder in och välkomnar alla, inte bara de som bor och verkar i området. Här spelar konsten en viktig roll.

Hur skapas då utmanande, intressanta och engagerande miljöer där alla kan känna sig inbjudna? I projektet Inre hamnen görs det genom att tänka tillsammans över kompetenserna och utgå ifrån platsens historia. Det är ett pilotprojekt för att undersöka hur konstnärer och landskapsarkitekter i ett tidigt skede kan arbeta tillsammans i en gemensam process. Projektet är ett samarbete mellan flera funktioner inom kommunen och ett viktigt bidrag till att stärka konstens och konstnärens roll i utvecklingen av Norrköping. Det bidrar till en tryggare och mer attraktiv stad.

För att skapa ett sammanhang mellan konst och plats har konstnärerna tagit fram sina skisser i nära samarbete med projektets landskapsarkitekter. Skissarbetet har pågått i ca 1 år i dessa Designteam med återkommande avstämningar gentemot kommunens projektgrupp. Resultatet av denna process kan besökarna ta del av i Konstmuseets galleri 7 på nedre plan.

 

 

Konstnärerna

Michael Johansson  Plats: Passage / Kanontorget
Michael Johansson är född 1975 och bor och arbetar i Berlin. Han är utbildad på konsthögskolan i Trondheim och i Malmö, och har ställt ut på en rad konsthallar och gallerier i Sverige och utomlands de senaste tio åren Michael Johansson ställer i lekfulla skulpturer och installationer vardagsföremål i relation till dess inneboende funktion och egenskaper.

Aleksandra Stratimirovic / Kanalerna
Aleksandra Stratimirovic född 1968, är en serbisk-svensk konstnär, som framför allt arbetar med ljus. Utbildad på  glas-och keramiklinjen på Konsthögskolan i Belgrad 1986-1991 och i ljusdesign på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1998–1999. Aleksandra har genomfört permanenta platsspecifika konstverk på offentliga platser runt om i Sverige och utomlands.

Peter Johansson / Barbro Westling / Brännerigatan, Diagonalen
Peter Johansson (f.1964) och Barbro Westling (f.1956) har samarbetat som konstnärlig duo sedan 2004. I sina verk provocerar och utmanar de ofta betraktaren till att ifrågasätta traditionella normer, värderingar och identiteter. De intresserar sig för det idébaserade, det fysiskt visuella och det offentliga rummet.

Åsa Jungnelius / Södra kajen
Åsa Jungnelius, född 1975, är konstnär (MFA) och lektor på Konstfack, baserad i Stockholm och Månsamåla. Hennes arbete är ofta materialburet och rör sig mellan interiören till ett monumentalformat där det materiella språket undersöker relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i.

Carola Grahn / Gatusystem
Carola Grahn, född 1982, kommer från Jokkmokk och bor och arbetar i Malmö. Hon arbetar framför allt med fotografi, ljud och text och starka känslor är ofta en utgångspunkt i hennes arbetsprocess. Carola Grahn konstruerar och dekonstruerar sociala relationer för att försöka förstå givna roller, hur de relaterar till den egna självbilden och på samma gång påverkar samhället.

Konsten IH_vimeoformat from Norrköpings Konstmuseum on Vimeo.