Greta Knutson Tzara – I nytt ljus

23 mars–1 september 2019

Varför har den svenska konstnären Greta Knutson (1899 – 1983) fallit i glömska? Är det för att hon hamnade i skymundan av berömda män? Hon befann sig i händelsernas centrum i 1920-talets Paris, gifte sig med dadaisten Tristan Tzara och deras hem blev en mötesplats för tidens avantgarde. Hon var tillsammans med poeten och motståndsmannen René Char under kriget, stannade i Frankrike hela sitt liv och i sin samtid uppmärksammades hon för sina utställningar. Ändå är det få som känner till Greta Knutson.

Som tecknare, målare och skulptör var Knutson mångsidig och utvecklades ständigt. Hon knyter an till modernistiska tendenser, som postkubism, abstraktion och surrealism men väljer en egen väg. Detta återspeglar sig även i hennes författarskap. Under ett flertal år har Norrköpings Konstmuseum lyft fram kvinnliga konstnärer som av olika skäl inte ingår i konsthistorisk kanon. Nu har turen kommit till Greta Knutson. I utställningen presenteras ett stort urval av måleri och teckning samt skulpturer som tillsammans ger en helhetsbild av hennes skapande. Verken är producerade under sex decennier och vittnar om ett dynamiskt och mångsidigt konstnärskap. Utställning och bok presenterar Knutsons produktion i stort format med mer än 200 verk.

Till utställningen har Konstmuseet producerat en audioguide som ger ytterligare en ingång i materialet, där Greta Knutson med egna ord berättar om viktiga händelser i hennes liv och  konstnärskap. Information om programverksamhet publiceras på Konstmuseets hemsida. I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad bok på svenska och engelska. Den ges ut i samarbete med Art and Theory Publishing, Stockholm.

Varmt välkomna till Norrköpings Konstmuseum!

 

Greta Knutson Tzara, skelett med herdestav, 1970-tal, foto: Mats Arvidsson/NKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen genomförs med stöd av MTAB

 

 

Entré till utställningen

Ordinarie entré 80 kr
Vuxen
Spara din biljett, den gäller under hela utställningsperioden.

Fri entré
Barn/unga upp till 26 år
Fredagar
Vernissagedagen (23 mars 2019)

Fri entré
Kulturombud
KMV – Konstmuseets vänner
Konstnärer (KiFiN, Vodkan, ALKA)
KRO-Konstnärernas Riksorganisation
Museianställda i Östergötland
Kultur och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens personal
Presskort
ICOM-International Committee of Museums
Sveriges Museer-kort

Reducerad entré 60 kr
Pensionärer
SMF – Sveriges Museimannaförbund
Guide member card
CSN

Rabatterad entré 50% (på ordinarie entré)
Kulturarvskort