Foto: Norrköpings Konstmuseum

Gåvan

1 april–3 september 2017

van Carl-Johan Bolanders öga för konst
Det finns några få svenska gallerier som präglat synen på sin tids konst genom ett absolut gehör för det nya. Till dem hörde Galerie Belle i Västerås som drevs av Carl-Johan Bolander. Hans omfattande donation till Norrköpings Konstmuseum gör det möjligt att blicka tillbaka på en epok – vad var det som hände, egentligen? Fokus ligger på de dynamiska 1960- och 70-talen, men donationen är bredare än så och visar att Bolander hade en stilsäker blick. Verken kompletterar på ett utmärkt sätt den befintliga samlingen och kommer efter utställningen att möjliggöra olika omhängningar.

Galleri 3+4

 

Carl-Johan Bolander avled den 28 februari 2016. Han valde att överlämna sin stora konstsamling i testamentarisk gåva till Norrköpings Konstmuseum. Gåvan omfattar sammanlagt 180 verk. Bolander hade tidigt goda relationer till Norrköpings Konstmuseum och uppskattade museets fokus på den svenska  modernistiska och nutida konsten.

Carl-Johan Bolander drev åren 1967–1987 Galerie Belle i Västerås som snabbt etablerade sig som ett av Sveriges främsta gallerier för samtida svensk konst. Han fångade upp det nya och de unga konstnärer som idag räknas som banbrytare. Flera av dem som Bolander var tidig eller först med att visa, som Lena Cronqvist och Jan Håfström, hör än idag till de mest namnkunniga konstnärerna.

Jonas och TV:n, Peter Tillberg, 1972-76, foto: Mats Arvidsson

Konstnärer som ingår i donationen: Channa Bankier/Kennet Williamsson, Ola Billgren, Sverker Broström, Nils Göran Brunner, Lena Cronqvist, Erland Cullberg, Sten Eklund, Thea Ekström, Eva Englund, Martin Engström, Liss Eriksson, Öyvind Fahlström, John-e Franzén, Roj Friberg, Ulla Fries, Ulf Gripenholm, Gösta Gustavson, Staffan Hallström, Mac Hamilton, Olle Hanspers, Elli Hemberg, Curt Hillfon, Hertha Hillfon, Hans Hermansson, Jan Håfström, Alvar Jansson, Rune Jansson, Albert Johansson, Pug Karlsson, Olle Kåks, Sivert Lindblom, Alf Linder, Kent Lindfors, Lars Olof Loeld, Bengt Lundin, Kajsa Mattas, Stig Morin, Olle Nyman, Karl-Axel Pehrson, Petter Pettersson, Madeleine Pyk, Margareta Renberg, Torsten Renqvist, Christer von Rosen, Rune Rydelius, Laris Strunke, Ingemar Svensson, Lasse Söderberg, Jens Flemming Sörensen, Pär Gunnar Thelander, Peter Tillberg, Hans Wigert, Ann Wolff, Nils Gunnar Zander

Interiör, Ola Billgren, 1971, foto: Mats Arvidsson