Foto: Axel Öberg

Cecilia Edefalk – Hemkomsten

28 mars–4 oktober 2020

Cecilia Edefalk – Hemkomsten

För första gången visar Norrköpings Konstmuseum en omfattande retrospektiv med Cecilia Edefalk, född 1954 i Norrköping, verksam i Berlin och Stockholm. I Hemkomsten presenteras nya verk tillsammans med några av hennes klassiker. Sinnlighet, närvaro, en stark känsla för natur och relationer är bärande teman. Här möter publiken det nyproducerade verket BO, 2020, i form av en blomsteräng för bin och andra insekter samt en återskapad version av installationen En annan rörelse, 1990, som var Edefalks genombrott på Galleri Sten Eriksson.

Cecilia Edefalk är en Sveriges mest betydelsefulla nu levande konstnärer. Hon är internationellt etablerad sedan 1990-talet. Cecilia Edefalk arbetar med måleri, fotografi, skulptur och installationer. Hon är född 1954 och uppvuxen i Norrköping och finns representerad i Norrköpings Konstmuseums samling med flera verk, bland annat med en av målningarna från installationen En annan rörelse, 1990.
Utställningen visas på Konstmuseets hela entréplan samt på museets framsida. I anslutning till utställningen produceras två audioguider, en med Cecilia Edefalks egna samtal med konstnärer representerade i samlingen och en som guidar besökaren genom Hemkomsten. Norrköpings Biodlarförening samarbetar med museet och placerar en bikupa med honungsbin i anslutning till verket BO som produceras särskilt till Hemkomsten.

Cecilia Edefalk, En annan rörelse, 1990. Foto: Per Myrehed.