Anna Sjödahl – All denna jävla lycka

25 september–27 februari 2022

Anna Sjödahl – All denna jävla lycka

Anna Sjödahl (1934-2001) var både personlig och originell i sitt sätt att se på världen och tycks förebåda stora samhällsreformer som förändrat Sverige i grunden. Utställningen All denna jävla lycka lyfter fram vardagslivets drömmar och motgångar som ett av Sjödahls centrala teman. Ett annat är den snabba tekniska utvecklingen och dess påverkan på oss människor. Båda frågeställningar pekar på hennes fortsatta relevans i en tid då influencers korats till de nya makthavarna, vardagspusslet gäckar småbarnsföräldrar och digitaliseringen drivs på i snabb takt. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av måleri, teckning och skulptur.

 

Produceras av Norrköpings Konstmuseum, Mjellby konstmuseum, Uppsala konstmuseum och Konstmuseet i Skövde.