Foto: Norrköpings Konstmuseum

Utställning: Armlängds avstånd

24 juni–30 september 11:00

Student-utställning i Omgången

KSM-studenter från Linköpings Universitet ställer ut sin installation i Omgången på Konstmuseets nedre plan. Invigning tisdag 12 juni kl. 11, utställningen pågår fram till 30 september 2018. Ylwa Helldin Grebäck, August Wikström och Olle Rosén har skapat utställningen.

Så här beskriver studenterna själva utställningen:

“Armlängds avstånd är en installation av tre kultur, samhälle, mediegestaltning-studenter som försöker med hjälp av olika kommunala kulturarbetares röster sätta fingret på den förvirring och frustration som råder kring kultur-, och fritidsnämndens uppdragsplan för 2018. Installationen grundar sig i att en rädsla börjar växa fram hos kulturarbetare idag kring vad som kommer att hända efter valet, trots den nya museilagen som lagstadgar en viss frånkoppling mellan stat, kommun, region och landsting och museum i mån att förebygga politiskt detaljstyre i de kommunala kulturinstitutionerna.”