Foto: Maja Borg

Invigning Maja Borg TILLIT

fredag 8 november 10:00

–11:00

TILLIT

Välkommen invigningen av Maja Borgs konstnärliga gestaltning TILLIT som tagit plats på Bullerskyddet vid Ståthögavägen.

Invigningen är öppen för allmänheten och börjar kl. 10 med invigningstal av Karin Milles, stadsarkitekt. Därefter berättar Maja Borg om sitt verk.

Maja Borg är konstnär och regissör och arbetar med rörlig bild som rör sig i gränslandet mellan dokumentärfilm, fiktion och experimentell konstfilm. Hen intresserar sig för strukturer och makt i relation till normer och det icke-normativa. Filmerna har bland annat visats på SVT, Moderna Museet Malmö och Tate Britain. Maja är uppvuxen i Norrköping och väl bekant med platsen där bullerskyddet sätts upp. Norrköpings Konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Norrköping och tillämpar lagen om offentlig upphandling. Uppdraget tilldelades våren 2019 och gestaltningen väntas stå klar under hösten. Projektet är ett samarbete mellan Norrköpings Konstmuseum och samhällsbyggnadskontoret.