Katarina Andersson, Veil, 2018. Foto: Katarina Andersson.

Djupdykning – Katarina Andersson

onsdag 29 januari 18:00

–18:45

Katarina Andersson

Hur ska man sätta ord på sina upplevelser inför Katarina Anderssons abstrakta, subtila måleri? Hur närmar man sig det som ter sig självtillräckligt? I denna djupdykning tittar vi dels närmare på Katarina Anderssons konstnärskap, dels tar vi tillfället i akt att fundera över tolkningar av den abstrakta konsten i vidare bemärkelse. Olika möjligheter och vägar in i det osägbara diskuteras. Är det vi ser, verkligen allt vi ser?

Martin Sundberg, intendent samlingen.

BILJETT: 60 kr, medlemmar i Konstmuseets vänner 40 kr (köps via receptionen direkt eller bokas via konstmuseet@norrkoping.se / 011-15 26 00)

Kontakt
konstmuseet@norrkoping.se
011-15 26 00