Skvallertorget
Röd granit och förgylld brons. Höjd 3,45 m.

På skulpturen finns det en skylt med följande text:

”Skulpturen Vår enighets fana är ett äreminne över Norrköpings textilarbeterskor. Bland kvinnorna kring guldkalven står Kata Dalström, socialistisk agitator, som manar till kamp. Titeln på skulpturen är hämtad från andra strofen ur Arbetets söner.”

Alla figurer som ingår i skulpturgruppen är kvinnor. Några av dem står på marken och uppmanas till kamp av Kata Dahlström. Andra kvinnor tar sig uppför trappan och går till angrepp mot guldkalven som står på en lutande pelare. En av dessa kvinnor bär en fana i vilken det står ”Sv. Textil Arb. förb. Avd No.1. Norrköping”, dvs textilarbetarnas fackföreningsavdelning i Norrköping. Gruppen kan sägas gestalta en anstormning mot kapitalet av beslutsamma kvinnor, Norrköpings forna kvinnliga textilarbetare.

Skulpturgruppen är det vinnande bidraget till en tävling som hette ”Textilia” och den kan sägas vara en del i en tradition under nittonhundratalet där minnesmärken över arbetarrörelsen kännetecknas av arbetarstatyer och knutna nävar. Pye Engström har skildrat de runda små kvinnorna i naivistisk stil, dvs formerna är något förenklade. Arbetet är utfört i hårdaste granit.