Prisma, 1967, Vicke Lindstrand (1904-1983)

Kontakt