Säsongens bästa!

4 juni–29 augusti 2021

Säsongens bästa! Museichefen och kritikern Aron Borelius skriver fram en samling

Norrköpings Konstmuseum har en av Sveriges främsta samlingar av svensk modernism och samtidskonst. Här finns kanoniserade verk av Gösta Adrian Nilsson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Vera Nilsson och  många fler. Hur har samlingen kommit till? Hur skrivs konsthistoria och vem får bestämma vad som blir känt? Vad har glömts bort? Nu presenteras flera av Konstmuseets mest kända verk sida vid sida med mindre kända, till exempel av Sigrid Bensow och Eric Häggqvist. Gemensamt för dem är att alla förvärvades under Aron Borelius tid. Borelius var museets chef 1945-1958, han påverkade samlingen och verkade för att Norrköpings museum skulle vara nationellt betydelsefullt. Hans både hyllade och kritiserade arbete blir belyst i denna utställning.

 

Aron Borelius förenade det museala arbetet med att skriva konstkritik. Skrivandet fungerade som en plattform för att sälja in konstnärer – tidningsläsaren kunde möta lovord och uppmaningar till mecenater att köpa in ett visst verk. Utifrån en diskussion kring begreppet kanon (det vill säga en föreställning om vilken konst som är mest betydelsefull),  presenteras i denna utställning hur Borelius försökte att ingripa i den svenska konsthistorieskrivningen. Det gjorde han inte bara genom att skriva, utan även genom att aktivt forma samlingen. I utställningen möts högt och lågt, känt och okänt, för att ge en bred bild av museets samling och hur den kom till.

Utställningen bygger på ett forskningsprojekt genomfört i samarbete med Göteborgs konstmuseum och Göteborgs universitet.

Bilder: Gösta Adrian-Nilsson GAN, Hästtämjaren, Sigrid Hjertén, Porträtt av Leander Engström, Gustaf Adolf Fahle, Julbak, Erik Olson, Pastoral, Isaac Grünewald, Det sjungande trädet, Anna Berg, Den vita katten, Janne Andersson, Kvinnor i tropikerna. Samtliga bilder beskurna.