Foto: Norrköpings Konstmuseum

Periferin i centrum II – Ramverk

28 februari–7 oktober 2018

Periferin i centrum II – Ramverk

I utkanten av den grafiska bilden finns – ramen. Under 1600- och 1700-talen avbildas ramen ofta i den franska grafiken. Den kan bli till en viktig del av motivet, trots att det inte är något man först inte tänker på. Utförandet kan vara nog så konstnärligt avancerat och denna gång lyfts i utställningen fram vilket sammanhang som kan finnas mellan det som står i centrum (till exempel en person) och dess ramverk. Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 6.

Det här är andra delen i serien Periferin i centrum som inleddes 2017 med fokus på smycken.

Bild: B Picart, foto: Norrköpings Konstmuseum.