Ilkka Halso, Garden With a View, 2010

Next:Utopia

24 september–5 mars 2017

Next:Utopia

Fjorton konstnärer reflekterar i Next:Utopia över staden. Vi möter deras verk både inne i museet och ute på stan. Konstmuseet vill med utställningen blåsa nytt liv i samtalet om konstens möjlighet att bidra till ett bättre liv i Norrköping. Verken i utställningen ställer frågor om samhällets utveckling och våra offentliga rum. Hur ser den arkitektoniska miljön ut där vi lever våra liv och skulle den kunna vara annorlunda? Konstnärerna lyfter också fram naturen, människans sårbarhet och kreativitet. Barns rätt till fri lek, utopiska visioner ur ett historiskt perspektiv och byggnader som inte längre existerar blir till en ny stad.

Hur kan ett samhälle utformas i samverkan med konstnärer och konst? Offentlig konst har förmågan att skapa levande miljöer och bidrar till en ökad trygghet och trivsel. Det finns en påtaglig kraft i att involvera konstnärer i utformandet och byggandet av staden.

Med utopi avses inte ett ouppnåeligt samhälle utformat i samverkan med konst och konstnärer, tvärtom. Den utopiska föreställningen kan användas som ett verktyg till kritiskt tänkande och för att undersöka vad som skulle kunna vara annorlunda. I Utopia:Walk, utställningens del som tar plats i det offentliga rummet, ger fem av utställarna sin syn på dess funktion, brister och möjligheter. Utställningens maskot Fågeln Fenix leder oss genom staden i den karta som finns i foldern.

 

Vilken är Din dröm om Norrköping?

 

 

 

Utställningen är producerad av Norrköpings Konstmuseum och kompletteras av visningar och föreläsningar.

Konstnärer: Lars Arrhenius & Eric Ericson, Camilla Carlsson & John Håkansson, Dušica Dražić, Ilkka Halso, Andreas Johansson, Clay Ketter, Maria Miesenberger, MYCKET (Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, Mariana Alves Silva), Nils Norman, Marjetica Potrč

Kartan för Utopia:Walk finns HÄR, följ den på din skärm eller skriv ut den på papper.