Greta Knutson-Tzara

Greta Knutson-Tzara

23 mars–1 september 2019

Greta Knutson

Greta Knutson (1899–1983) befann sig i händelsernas centrum i Paris avantgarde på 1920-talet – surrealister som André Breton och Valentine Hugo hörde till umgänget i hennes och makens, dadaisten Tristan Tzara, hem på Montmartre. Ändå har hon fallit i glömska och hennes konst har inte visats sedan hennes död. Tack vare flera års forskning och idogt letande efter hennes verk har det blivit möjligt för Norrköpings Konstmuseum att sätta samman den första stora retrospektiven som kommer att kunna ge en helhetsbild av hennes skapande.

I utställningen kommer vi att presentera teckningar, målningar och skulpturer producerade under sex decennier. I skrift och bild sätts Greta Knutson in i ett sammanhang och tecknas bilden av ett konstnärskap som står på egna ben. Hon lyfts ut ur skuggorna kastade av berömda författare som Tristan Tzara och René Char, hennes älskare under andra världskriget. I sitt mångsidiga konstnärskap knyter Knutson an till modernistiska tendenser, som postkubism och surrealism, samtidigt som hennes prioriteringar lett till att hon hamnat utanför den gängse historieskrivningen.

Till utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog på svenska och engelska.

Fortsatt efterlysning

Vi är fortfarande intresserade av att komma i kontakt med ägare till verk av Greta Knutson. All hjälp är välkommen. Har du information eller verk? Hör i så fall gärna av dig till intendenterna Martin Sundberg martin.sundberg@norrkoping.se och Helena Scragg helena.scragg@norrkoping.se.

 

 

Greta Knutson

March 23 – September 1 2019

Greta Knutson (1899–1983) resided in the eye of the Parisian avant-gardist storm during the 1920s – Surrealists, like André Breton and Valentine Hugo, were part of those who went in and out of her and Tristan Tzara’s, the Dadaist poet, home on Montmartre. Despite this, Knutson is almost forgotten and her work has not been shown since her death. Years of research has made it possible for Norrköping Art Museum to mount the first comprehensive retrospective – fathoming the scope of her entire production.

Paintings, sculptures, and drawings produced during six decades will be on display in the exhibition. Greta Knutson will be discussed in a context of image and text, her art stands solidly on its own. She is removed from the shadows cast by famous men like Tristan Tzara and René Char, her lover during World War II. In her many facetted art, Knutson relies on Modernist tendencies, such as Postcubism and Surrealism, yet her priorities have led to her being more or less excluded from art historical overviews.

A richly illustrated catalogue in Swedish and English will be published in conjunction with the exhibition.

Continued research

We are still interested in locating works by Greta Knutson. Any information is welcome. Please contact the curators Martin Sundberg martin.sundberg@norrkoping.se and Helena Scragg helena.scragg@norrkoping.se if you have works or information.

2018-07-23T12:56:10+00:00