Just nu växer Norrköping snabbt och framtiden ser ljus ut. Ett sätt att göra staden mer levande och dynamisk är att involvera konstnärerna i den pågående stadsomvandlingen.

Vid större förändringar är det av vikt att de boende i berörda områden kommer till tals. Men hur gör man för att fånga upp vad människor egentligen tänker? Och hur får vi till ett verkligt engagemang? Som avslutning på utställningen Next:Utopia (24/9-16-3/5-17) hålls ett seminarium med rubriken Konst & Stadsutveckling. Under dagen ges konkreta exempel på projekt där konstnärskåren bidragit till nya infallsvinklar och lösningar på problem. Vad krävs för att olika yrkesgrupper – som arkitekter, byggnadsantikvarier, konstnärer och stadsplanerare ska samarbeta? Hur kan vi skapa bättre kommunikation och förståelse för varandra? Vilka är utmaningarna och vad har vi att vinna?