Information om utlån

Norrköpings Konstmuseum lånar varje år ut ett stort antal konstverk till andra institutioner. Låneansökan bör komma in 6 månader före utställningens öppnande. Den ställs till museets chef Helena Persson och låneansvarig intendent Martin Sundberg. Ansökan skall skickas som brev och innehåll information om utställningstitel och -period, koncept, motivering samt förteckning över önskade lån. En standard- och säkerhetsrapport skall bifogas.

Låneavgift inom Sverige är f.n. 1.000 SEK per konstverk; utländska låntagare debiteras 2.000 SEK per konstverk. Till det tar Konstmuseet ut en kostnad för konservator om 800 SEK samt faktiska kostnader för packning, minst 500 SEK per konstverk.

För frågor om övriga kostnader och hantering kontakta: intendent Martin Sundberg.