Forskning

Ett viktigt led i museets arbete är att öka och fördjupa kunskapen om bildkonst – från måleri och teckning till video, performance och installationer – i vid bemärkelse. Museets omfattande samling utgör utgångspunkten, med verk och konstnärskap i fokus. På så sätt lägger vi grunden för museets förmedlingsarbete och kunskapsuppbyggnad. Ett annat mål är ökad tillgänglighet och förståelse för konstens betydelse och roll i dagens samhället. Vi samarbetar med andra museer, universitet och högskolor.

Vi välkomnar forskarbesök till samlingen och arkiv efter överenskommelse.

Kontakt: Intendent Martin Sundberg