Isaac-Grünewald-Blixten-Fanö-1917, foto: Per Myrehed

Webben uppdateras

1 januari–31 januari

Norrköpings Konstmuseums hemsida är just nu under uppdatering. För aktuell information hänvisar vi till Konstmuseets reception som nås via telefon 011-15 26 eller epost
konstmuseet@norrkoping.se samt vår Facebooksida:

Den nya versionen av hemsidan planeras lanseras i slutet av januari, HURRA!