Utvikning: Orfeus blick

onsdag 7 oktober 18:00

–19:00

Utvikning: Orfeus blick

Orfeus lyckas med det omöjliga: som levande ta sig till dödsriket för att beveka Persefone och Hades att skänka Eurydike livet åter. Men på vägen tillbaks förlorar han sitt livs kärlek ånyo – genom att vända sig om för att se på henne. Orfeus blick har fascinerat alltsedan antiken och inspirerat till poesi, musik, film och konst. Denna utvikning ska handla om detta motiv och presentera ett brett svep genom kulturhistorien med fokus på bildkonsten där blicken, på många olika sätt, spelat en central roll. Med avstamp i Maurice Blanchots berömda essä närmar sig intendent Martin Sundberg denna kväll gränsen mellan liv och död – och kärlekens gränssprängande kraft.

Begränsat antal platser! Max 30 deltagare för att vi ska kunna hålla avstånd.

VAR: Konstmuseet, Harlekinen
BILJETT: 80 kr (köps via receptionen direkt eller bokas via konstmuseet@norrkoping.se / 011-15 26 00) 60 kr för medlemmar i Konstmuseets vänner samt studenter.