Ting och tankar: We made it!

11 augusti–11 augusti

12

–16

4 maj – 11 augusti

Studenter från kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning visar sina examensarbeten på Norrköpings Konstmuseum.

 

Vernissage lördag 4 maj kl. 14.00

Välkommen!

Finissage 11 augusti.

Kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning syftar till att ge studenterna de kunskaper som krävs för att arbeta med produktion, gestaltning och presentation inom slöjd-, hantverk- och formgivningsområdet. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund samtidigt som det ingår praktikbaserat arbete med utgångspunkt i konstnärliga och hantverksmässiga metoder. Kunskaper i grundläggande tekniker och material inom i textil, trä och metall, formgivningstekniker och gestaltning i två och tre dimensioner lärs genom praktiska övningar. Kurserna presenterar begrepp och teorier inom slöjd, hantverk och formgivning som konkretiseras genom textproduktion. Ett teoretisk och kritiskt reflekterande arbetssätt, utveckling av förmågor att förstå och kritiskt värdera föremål och företeelser blir på så sätt en förutsättning för utbildningen. Studenterna sätter också sitt arbete i relation till det omgivande samhället genom studier i kulturhistoria, entreprenörskap, marknadsföring och utställningskunskap, samt fältstudier.

Välkomna på vernissage, lördagen den 4 maj kl. 14.00. Utställningen invigs av intendent Bonnie Festin.