Lennart Rodhe, Upprepning, 1948. Foto: Per Myrehed

Konkretismen i Sverige: en kollektiv utopi

onsdag 27 november 18:00

–19:00

Föreläsning:

Konkretismen i Sverige: en kollektiv utopi

Den svenska konkretismen nådde framgångar under decenniet efter 1945, en period som ofta kallas högmodernismen. Konkretisternas nonfigurativa målningar och skulpturer bröt mot de föreställande ideal som ännu dröjt sig kvar hos 1930-talets många populära konstnärer: Sven X:et Erixson, Bror Hjort och Carl Milles. Den konkreta konsten ville inte skildra verkligheten, utan istället skapa rytmiska effekter i kompositioner där cirklar, trianglar och andra geometriska figurer i starka färger rörde sig i betraktarens öga. Stridsropet löd ”konsten till folket!” – en utopisk önskan om att alla, oavsett förkunskaper, skulle kunna leva ett modernt liv där konst var ett självklart inslag.

Linda Fagerström är docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon disputerade 2005 vid Lunds Universitet med avhandlingen ”Randi Fisher – svensk modernist” där den svenska konkretismen stod i fokus. Forskningen resulterade också i utställningen ”Randi Fisher – en av 1947 års män” på Norrköpings konstmuseum 2010-11.

Randi Fisher, Massa. Foto: Per Myrehed.

VAR: Konstmuseet, Harlekinen
BILJETT: 80 kr (köps via receptionen direkt eller bokas via konstmuseet@norrkoping.se / 011-15 26 00) 60 kr för medlemmar i Norrköpings Konstvetenskapliga Förening som köper biljett direkt av föreningen.

Föreläsningen ges i samarbete med Norrköpings Konstvetenskapliga Förening och Folkuniversitetet.