Foto: Felicia Gabriel

Examensutställning med Felicia Gabriel “Från genuin till falsk”

31 augusti–31 augusti

11.00

–17.00

I utställningen Från genuin till falsk analyserar Felicia Gabriel massmediernas ofta stereotypa kvinnobild. I sina bilder arbetar hon med porträttfotografering och redigeringsmetod för att närma sig olika ideal, där olika känslolägen lyfts fram och förstärks i bearbetningen.

 

Vernissage fredag 17 maj kl. 15.00

Finissage 31 augusti.

 

Felicia Gabriel, är 20 år gammal och går sista året på estetiska programmet med inriktning film & foto på De Geergymnasiet. Utställning är hennes  examensarbete på gymnasienivå, och handlar om massmedias stereotypa kvinnobilder.