Greta Knutson Tzara, Läsande, 1940-tal, foto Mats Arvidsson

Djupdykning: Greta Knutson – Encore!

onsdag 21 augusti 18.00

–19.00

På allmän begäran ordnas en sista djupdykning i utställningen med Greta Knutson. Fokus denna gång ligger på Knutsons författarskap. Tanken är att fördjupa kunskapen om hennes relation till Tristan Tzara och deras olika syn på skrivandet å ena sidan. Finns det några förbindelser till dadaismen? Å andra sidan lyfts René Char fram för att diskutera deras till synes gemensamma klangbotten i romantiken. Vid detta tillfälle presenteras även verk av Tristan Tzara och Hans Arp som inte visats i utställningen.