Gösta Sandels, Soluppgång, 1917. Beskuren. Foto: Mats Arvidsson.

Djupdykning – Det vackra är ljus över världen

onsdag 9 oktober 18:00

–18:45

Det vackra är ljus över världen

Ofta presenteras ljuset som något som särskiljer det nordiska måleriet från andra länders konst. Självfallet är ljuset centralt för bildkonsten, men hur ofta reflekterar vi egentligen över dess betydelse? Även inom modernismen spelar ljuset en viktig roll och denna utställning tar fasta på några olika positioner. I denna djupdykning presenteras några av de olika konstnärskap som samlats i utställningen Det vackra är ljus över världen, men framförallt tas tillfället i akt att titta närmare på Gunnar Björlings lyrik – ”ljusets bejakande poet”. Vilka nya möjligheter uppenbarar sig om man, som i utställningen, ställer dikt mot bild?

Martin Sundberg, intendent samlingen.

BILJETT: 60 kr, medlemmar i Konstmuseets vänner 40 kr (köps via receptionen direkt eller bokas via konstmuseet@norrkoping.se / 011-15 26 00)

Kontakt
konstmuseet@norrkoping.se
011-15 26 00