Foto: Märta Thisner

Åsa Jungnelius – Inre världsutställning Paviljong # 1

24 september–25 september

16:00

–20:00

Inledningsceremoni

Kulturnatten+ i Norrköping
Fredag 24 september kl. 16-20
Lördag 25 september kl. 12-20
Bråvallaverket, Hospitalsgatan 65, Norrköping

ÅSA JUNGNELIUS
INRE VÄRLDSUTSTÄLLNING
PAVILJONG # 1 – ENERGIER

Paviljong #1: Energier av Åsa Jungnelius är startskottet för Inre världsutställning 2020-23. Ett platsspecifikt konstprojekt som sträcker sig över flera år och tar plats kring Södra kajen och Syltenområdet i Norrköping. Den första paviljongen visas för publik under Kulturnatten+ sista helgen i september, den består bland annat av en interaktiv installation inne i Bråvallaverkets stora hall.

I det övergivna kraftverkets magnifika rum bjuds publiken under två dagar in till att delta i en ceremoniell konstnärlig handling. Bråvallaverket som spelplats utgör ett monument över den industriella revolutionen och representerar en inte alltför avlägsen epok där klimatförändringarna och dess effekter inte styrde över samhällets utveckling och användande av resurser.

Jungnelius tar fasta på platsens historiska betydelse som oljeeldat elkraftverk men vänder blicken bort från användandet av fossilt bränsle som en bärande struktur i samhällsutvecklingen och synliggör i stället alternativa energier. Publiken bjuds in att beskåda men också att ta del av Solmoderns spektakulära färd mot himlarna i Jungnelius universum i ett storslaget interaktivt allkonstverk.

Presentationen är den första delen av ett flerårigt platsspecifikt konstnärligt arbete kring Södra Kajen och Syltenområdet i Norrköping. Under tre års tid växer verket fram i dialog med platsen och dess föränderliga förutsättningar. Befintligt material och platser återaktiveras, bruksföremål och sociala strukturer omfamnas och förvandlas. Jungnelius har tagit avstamp i den Konst- och Industriutställning som anordnades 1906 i samma område och låter sina nedslag ta formen av paviljonger i utvidgad bemärkelse. Temporärt och permanent kommer dessa paviljonger uppstå i olika skepnader, både som fysiska gestaltningar och kollektiva handlingar reflekterande den pågående samhällsomvandlingen parallellt med platsens transformation.

Medverkande Paviljong # 1:
Åsa Jungnelius, konstnär
Markus Vallien, konstnär
Mirja Bozarth Fornell, floristdesigner
Anna-Maria Anima, healer
Peo Olsson, fotograf
Jun-Hi Wennergren Nordling, curator
Jonas Williamsson, grafisk designer
Linus Elmes, konstnär
Erik Nyberg, ballongexpert
Beatrice Bärgård, projektassistent
Kim Almgren, projektassistent
Mattias Åkeson, intendent offentlig konst

Tack till: EON, ED Bygg, Per Arne Terrs

Bild: Åsa Jungnelius, Inre världsutställnong Paviljong #1: Energier, 2021. Foto: Peo Olsson.

Åsa Jungnelius (f.1975 Stockholm) bor och arbetar i Stockholm och Månsamåla.
I Jungnelius konstnärsskap pågår ett materialdrivet utforskande som rör sig mellan det monumentala och de socialt och strukturellt konstruerade rum som utgör fonden. Objektet som sådant spelar en central roll, både som en representation för identiteter och projektionsyta för kroppsliga begär och böjelser. I relationen mellan materia och kropp undersöker hon den glidande skala av positionering som ständigt omförhandlats och återskapats genom kulturhistorien.

 

Konstverket är en del av Norrköpings kommuns satsning på offentlig konst i Inre hamnen och projektleds av Norrköpings Konstmuseum. Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Det är också kommunens största satsning på offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Planeringen och utformningen av de allmänna platserna är avgörande för att skapa en inkludering som bjuder in och välkomnar alla, inte bara de som bor och verkar i området. Här spelar konsten en viktig roll.

 

Kontakt

Jun-Hi Wennergren Nordling
+46(0)704-718474 / jun-hi@asajungnelius.se

Mattias Åkeson
intendent offentlig konst Norrköpings Konstmuseum
+46(0)730-78 20 11 / mattias.akeson@norrkoping.se

norrkopingskonstmuseum.se
asajungnelius.se