Filmvisning

6 december–28 april 11.30–16.30

I anslutning till pågående utställning  Carl Johan De Geer – Släkten och slavarna visas filmerna Mormor Hitler och jag (16:54) av Carl Johan De Geer samt CJDG, En film om Carl Johan De Geer (1:21:33) av Kersti Grundiz Brennan. Filmen visas varje dag enligt tidscemat nedan (med reservation för ändringar )

 

 

 

 

 

11.30 – 11.47 Mormor Hitler och jag (16:54)

11.47 – 13.09 CJDG (1:21:33)

13.10 – 13.27 Mormor Hitler och jag (16:54)

13.27 – 14.49 CJDG (1:21:33)

14.50 – 15.07 Mormor Hitler och jag (16:54)

15.07 – 16.29 CJDG (1:21:33)