Norrköping satsar på den offentliga konsten. Därför har enskilda personer och företag i kommunen eller andra med intresse av Norrköping möjlighet att donera medel för uppförande av konst i offentlig miljö. Offentlig konst kan ta många uttryck och ska samverka med medborgare, boende i utformningen. Därför planeras konstverken i ett tidigt skede tillsammans med stadsplanerare, arkitekter, byggare och fastighetsägare.

Det ska vara enkelt och lätt kunna medverka med donationer för uppförande av offentlig konst. Välkomna alla som vill verka för en bättre stad genom donation för konst. För frågor om donation ta kontakt med Konstmuseet.

Klicka i Plats lämplig för konstdonation på Norrköpingskartan NOKA.