Pedagogik

Vad kan jag göra på Norrköpings Konstmuseum?

Konstmuseet är öppet för alla och strävar efter att du ska få ett så bra besök som möjligt. Du kan välja att boka en visning om du kommer med en grupp, då anpassar vi gärna aktiviteten efter era önskemål. Vi har även kreativ verkstad med olika workshops kopplade till vår samling och våra tillfälliga utställningar. Vår pedagog kan också göra besök och i perioder har vi ambulerande verksamhet ute i stadsrummet. Kontakta receptionen för mer info, tel: 011-15 26 00 mail: konstmuseet@norrkoping.se.

Har du frågor om vår pedagogiska verksamhet? Kontakta vår museipedagog Lisa Lundell Karlberg på mail lisa.lundell-karlberg@norrkoping.se eller telefon 0730-20 29 98.

Må bra med kultur

Kulturella upplevelser och uttryck som en del i en vård- och läkningsprocess.
Norrköpings Konstmuseum arbetar tillsammans med Region Östergötland som en del av projektet Må bra med kultur i Östergötland med syfte att lyfta upp kulturens positiva betydelse för hälsan. Projektet vill bygga en plattform för kultur och hälsa i landstinget och uppmuntra människor att utöva kulturaktiviteter som ett led i en ökad hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Anmälan sker via behandlande vårdkontakt.
Må bra med Kultur Region Östergötland

mabramedkultur_logo_w160