Tidigare utställningar

Nästa sida

Cecilia Edefalk – Hemkomsten

28 mars–17 januari 2021

Norrköpings Konstmuseum presenterar sin första stora separatutställning med Cecilia Edefalk. Här möts nya och klassiska verk på hela museets entréplan.

Läs mer

Maria Friberg: Erna

15 januari–18 oktober 2020

Maria Fribergs videoverk Erna presenteras tillsammans med några fotografier i galleri 7 på Konstmuseets nedre plan. Verken ingår i Konstmuseets samling sedan 2015 och har inte tidigare visats på Norrköpings Konstmuseum.

Läs mer

Konstnärlig gestaltning Klingsborgsskolan

20 november–5 januari 2020

Läs mer

Katarina Andersson – Skede

2 november–23 februari 2020

Katarina Anderssons skira måleri undflyr ordens beskrivning. Lasyrerna i äggoljetempera på duk ligger på varandra i många och tunna skikt, långsamt framträder bilden. I de abstrakta verken fångas stämningar, känslor, upplevelser.

Läs mer

Det vackra är ljus över världen

28 september–29 mars 2020

Mellan soluppgång och solnedgång finns hela dagens ljus. Midnattssol och nattmörker, lampsken och fönster är ytterligare outsinliga inspirationskällor för konstnärer genom århundraden. Här presenteras några få trådar ur den svenska samlingen. Med poeten Gunnar Björlings nyanserade och väl avvägda ord, kan ljusets mångfald och poetiska potential beskrivas och ge olika ingångar till konstverken, samt bjuda in till ett stilla betraktande.

Läs mer

Stefan Teleman – Allvarsamma lekar

28 september–1 mars 2020

Med utgångspunkt i sitt självbiografiska slumparbete riktar Stefan Teleman (f 1936) udden mot försvarsindustrin, samhällets ständiga krav på utveckling och ökad konsumtion. Arbetet ESSE ET VIDERI (2019) utgör det idémässiga navet för utställningen med tematiska utblickar mot den egna konstproduktionen. 1961 började han på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och hamnade snabbt i händelsernas centrum genom sitt samhällsengagemang och sin vilja att ifrågasätta givna sanningar. Han var på 1970-talet medlem i Hofbrigaden – en slags graffitimåleriets förtrupp, ingick 1978-87 i redaktionen för konstbokförlaget Öppna Ögon och har utfört ett stort antal offentliga gestaltningsuppdrag.

Läs mer

Lovisa Ringborg – Phantom Limbs

18 maj–6 oktober 2019

Att betrakta konstnären Lovisa Ringborgs (f 1979) verk är som att befinna sig på en glidande skala mellan dröm och verklighet. Centralt för utställningen är en grupp skulpturer av blinda, ofödda eller kanske sovande varelser som vilar på gallerigolvet. De har total närvaro i rummet, men är vända inåt och inneslutna i sin egen upplevelsevärld. Skulpturerna samspelar med fotografi och rörlig bild och bidrar till den förtätade och suggestiva helhetsupplevelsen. Bildernas organiska och köttiga draperingar för tankarna till kroppens inre organ, men här finns också inspiration från renässans- och barockmåleri. Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 5.

Läs mer

Greta Knutson Tzara – I nytt ljus

23 mars–1 september 2019

Som tecknare, målare och skulptör var Knutson mångsidig och utvecklades ständigt. Hon knyter an till modernistiska tendenser, som postkubism, abstraktion och surrealism men väljer en egen väg. Detta återspeglar sig även i hennes författarskap. Under ett flertal år har Norrköpings Konstmuseum lyft fram kvinnliga konstnärer som av olika skäl inte ingår i konsthistorisk kanon. Nu har turen kommit till Greta Knutson. I utställningen presenteras ett stort urval av måleri och teckning samt skulpturer som tillsammans ger en helhetsbild av hennes skapande. Verken är producerade under sex decennier och vittnar om ett dynamiskt och mångsidigt konstnärskap. Utställning och bok presenterar Knutsons produktion i stort format med mer än 200 verk.

Läs mer

Subjektivt om släkten De Geers inblandning i slaveriet. Och 1960-talets inställning till det vi kallade ”borgerligt” ”Döm om min förvåning när Antonio, en brasiliansk man, berättar för mig att han är ättling till en slav som Louis De Geer låtit frakta med slavskepp till Brasilien på 1600-talet. Detta med stöd av drottning Kristina. Antonio kände att hans eget och hans förfäders öde för alltid var förknippat med namnet De Geer.” Denna verkliga händelse är utgångspunkten för Carl Johan De Geers (f 1938) personligt hållna praktik där han sällan drar sig för att ställa svåra frågor om våra gemensamma livsvillkor. Vad vet vi egentligen om Svensk kolonialism? På vilket sätt förändrar berättelsen vår syn på den svenska industrialismens fader och kan skuld gå i arv? Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 5.

Läs mer

Birgit Ståhl-Nyberg – Det nya modet

29 september–24 februari 2019

Birgit Ståhl-Nybergs (1928-1982) måleri är ett tidsdokument över främst 1960, 70 och 80-talet: en tid i Sverige då auktoriteter ifrågasattes och utmanades, också inom konstvärlden. Hennes målningar är monumentala med referenser till bland annat kubismen och Fernand Léger. Det vardagliga livet med människan i centrum fick ta plats, konstnären hamnade mitt i samhällsdebatten och kulturen kom att få en roll som motrörelse mot kommersialismen. Utställningen är ett samarbete med Uppsala Konstmuseum och visas i Galleri 3 & 4.

Läs mer