Tidigare utställningar

Nästa sida

Konstnärlig gestaltning Klingsborgsskolan

20 november–5 januari 2020

Läs mer

Lovisa Ringborg – Phantom Limbs

18 maj–6 oktober 2019

Att betrakta konstnären Lovisa Ringborgs (f 1979) verk är som att befinna sig på en glidande skala mellan dröm och verklighet. Centralt för utställningen är en grupp skulpturer av blinda, ofödda eller kanske sovande varelser som vilar på gallerigolvet. De har total närvaro i rummet, men är vända inåt och inneslutna i sin egen upplevelsevärld. Skulpturerna samspelar med fotografi och rörlig bild och bidrar till den förtätade och suggestiva helhetsupplevelsen. Bildernas organiska och köttiga draperingar för tankarna till kroppens inre organ, men här finns också inspiration från renässans- och barockmåleri. Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 5.

Läs mer

Greta Knutson Tzara – I nytt ljus

23 mars–1 september 2019

Som tecknare, målare och skulptör var Knutson mångsidig och utvecklades ständigt. Hon knyter an till modernistiska tendenser, som postkubism, abstraktion och surrealism men väljer en egen väg. Detta återspeglar sig även i hennes författarskap. Under ett flertal år har Norrköpings Konstmuseum lyft fram kvinnliga konstnärer som av olika skäl inte ingår i konsthistorisk kanon. Nu har turen kommit till Greta Knutson. I utställningen presenteras ett stort urval av måleri och teckning samt skulpturer som tillsammans ger en helhetsbild av hennes skapande. Verken är producerade under sex decennier och vittnar om ett dynamiskt och mångsidigt konstnärskap. Utställning och bok presenterar Knutsons produktion i stort format med mer än 200 verk.

Läs mer

Subjektivt om släkten De Geers inblandning i slaveriet. Och 1960-talets inställning till det vi kallade ”borgerligt” ”Döm om min förvåning när Antonio, en brasiliansk man, berättar för mig att han är ättling till en slav som Louis De Geer låtit frakta med slavskepp till Brasilien på 1600-talet. Detta med stöd av drottning Kristina. Antonio kände att hans eget och hans förfäders öde för alltid var förknippat med namnet De Geer.” Denna verkliga händelse är utgångspunkten för Carl Johan De Geers (f 1938) personligt hållna praktik där han sällan drar sig för att ställa svåra frågor om våra gemensamma livsvillkor. Vad vet vi egentligen om Svensk kolonialism? På vilket sätt förändrar berättelsen vår syn på den svenska industrialismens fader och kan skuld gå i arv? Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 5.

Läs mer

Birgit Ståhl-Nyberg – Det nya modet

29 september–24 februari 2019

Birgit Ståhl-Nybergs (1928-1982) måleri är ett tidsdokument över främst 1960, 70 och 80-talet: en tid i Sverige då auktoriteter ifrågasattes och utmanades, också inom konstvärlden. Hennes målningar är monumentala med referenser till bland annat kubismen och Fernand Léger. Det vardagliga livet med människan i centrum fick ta plats, konstnären hamnade mitt i samhällsdebatten och kulturen kom att få en roll som motrörelse mot kommersialismen. Utställningen är ett samarbete med Uppsala Konstmuseum och visas i Galleri 3 & 4.

Läs mer

En gränslös blick

8 september–4 november 2018

Vad ser du? Vad tänker du på när du ser bilden? Påminner den dig om någonting? Blir du kanske förvånad eller rent av nyfiken? Allt detta kan vi få följa i process under rubriken En gränslös blick då utlandsfödda konstnärer boende i Sverige gör en djupdykning i Konstmuseets samling av grafik, skulptur, måleri och teckningar.

Läs mer

Performing Labour – Rejmyre Art Lab

7 april–19 augusti 2018

Sedan 2009 har konstnärerna Sissi Westerberg (f 1975) och Daniel Peltz (f 1975) arbetat i den gamla bruksmiljön runt Rejmyre glasbruk i Östergötland. Genom Rejmyre Art Lab har svenska och utländska konstnärer har bjudits in att bo och arbeta på platsen inom ramarna för det konstnärliga forskningsprojektet Performing Labour, som letts av Daniel Peltz. Konstnärerna arbetade enligt samma schema som de anställda i glashyttan och har tagit fram produkter som speglar begreppet ”arbete”. Utställningen produceras av Norrköpings Konstmuseum och visas i Galleri 5. Medverkande konstnärer: Daniel Peltz, Sissi Westerberg och David Larsson.

Läs mer

Periferin i centrum II – Ramverk

28 februari–7 oktober 2018

Andra delen i Konstmuseets utställningsserie Periferin i centrum som fokuserar på museets stora grafiksamling. I den här delen tittar vi närmare på ramverken i den franska grafiken från 1600- och 1700-talen.

Läs mer

I spelvärlden används datorgenererade intryck som förstärker eller kompletterar upplevelsen av verkligheten. Men det går också att förknippa med sättet konst försätter våra sinnen i – ett tillstånd av förhöjd närvarokänsla. Det kan vara en färg, ljud eller rörlig bild som framkallar en själsvibration. För att uppmärksamma Finlands 100 år av självständighet ställer Norrköpings Konstmuseum ut verk av fem samtida finska konstnärer under rubriken Förstärkt verklighet.

Läs mer