På väg till barnens skog

Projektet På väg till barnens skog startade 2016 då konstnären Camilla Carlsson anlitades för att göra en gestaltning på Ljurafältet i samband med att kommunen planerade om fältet (se kommunens plan här: www.norrkoping.se/ljurafaltet). Arbetet pågick under 2017 och planeras vara färdigställt juni 2018. Camilla Carlsson har valt att bygga vidare på tidigare generationers plantering (Barnens skog 1995) genom tillägg i form av trästockar och nya planterade klätterträd. I arbetet har hon engagerat förskoleklasser som tillsammans med henne planerat hur och var träd ska planteras samt deltagit i workshops.

Camilla Carlsson deltog i utställningen Next:Utopia om konst och stadsutveckling (24 september 2016-5 mars 2017) på Norrköpings Konstmuseum, hon är förutom konstnär utbildad ateljerista vid Reggio Emilia intitutet. Läs mer om hennes projekt: www.camillacarlsson.se.

Camilla Carlsson med förskoleklass på Ljurafältet. Foto: Norrköpings Konstmuseum.

 

 

Ansvariga Norrköpings kommun: Maja Pålsson, landskapsarkitekt Tekniska kontoret och Ann-Charlotte Krantz Thor, intendent offentlig konst Norrköpings Konstmuseum.