Kontaktuppgifter

Du kan alltid maila oss på adressen konstmuseet[at]norrkoping.se.
Besöksparkering finns på baksidan (särskilt p-tillstånd hämtas i receptionen).

Post- besöksadress

Norrköpings Konstmuseum
Kristinaplatsen
602 34 Norrköping

Reception och butik

Tel: 011-15 26 00
(telefontid vardagar 12-16)
E-post: konstmuseet[at]norrkoping.se

Fakturaadress

Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
Ref.kod 322100
601 69 Norrköping

Nyhetsbrev

Anmälan/avanmälan nyhetsbrev:
konstmuseet[at]norrkoping.se

Personal

Helena Persson
Museichef
helena.persson[at]norrkoping.se
011-15 26 02

Christel Edström
Museiassistent
christel.edstrom[at]norrkoping.se
011-15 26 03

Linn Bennich
Intendent kommunikation, marknadsföring och program
linn.bennich[at]norrkoping.se
011-15 26 04, 0730-20 26 04

Matilda Lindström
Intendent kommunikation, marknadsföring och program
matilda.lindstrom[at]norrkoping.se

Martin Sundberg
Intendent samling, arkiv, bibliotek
martin.sundberg[at]norrkoping.se
011-15 26 06, 0725-81 27 75

Helena Scragg
Utställningsintendent
helena.scragg[at]norrkoping.se
011-15 26 05, 0730-20 29 50

Mats Arvidsson
Museitekniker
mats.arvidsson[at]norrkoping.se
011-15 26 01, 0730-20 16 51

Örjan Söderholm
Museitekniker
orjan.soderholm[at]norrkoping.se
011-15 26 07, 0730-20 26 40

Kristina Arnerud Mejhammar
Museilektor
kristina.mejhammar[at]norrkoping.se
011-15 26 11, 0725-83 56 94

Ann-Charlotte Peterson
Museipedagog
ann-charlotte.peterson[at]norrkoping.se
011-15 16 03, 0725-07 86 86

Lisa Lundell -Karlberg
Museipedagog
lisa.lundell-karlberg[at]norrkoping.se

Monica Stern
Föreståndare
monica.stern[at]norrkoping.se
011-15 28 83, 072-724 4291

Cecilia Castro
Receptionist, pedagog
cecilia.ahlqvist[at]norrkoping.se
011-15 26 00

Erik Wahlberg
Receptionist
erik.wahlberg[at]norrkoping.se
011-15 26 00, 072-583 5695

Bo Barv
Salsvakt
bo.barv[at]norrkoping.se

Emmy Ekekrantz
Salsvakt
emmy.ekekrantz[at]norrkoping.se

Mattias Åkeson

Projektledare konsten Inre hamnen
vik.intendent offentlig konst
mattias.akeson[at]norrkoping.se
0730-78 20 11

Thomas Edetun
Intendent offentlig konst, depositionskonst
thomas.edetun[at]norrkoping.se
0725-83 56 98