Offentlig konst2019-01-23T21:36:59+00:00

Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

Okänt landskap med röda planeter, 2016, Carin Ellberg (f. 1959)

Åby bibliotek

Platsspecifik väggmålning med utgångspunkt från målning på duk.

Verket består av en målning på duk som är utgångspunkt för ett måleri direkt på en större och en mindre väggyta. Det är utfört på en central plats och i ett angränsande rum på Åby bibliotek. Den stora väggen är bibliotekets mittpunkt där målningen breder ut sig, spränger sina egna ramar och fortsätter på väggens yta. Ett landskap tar form och några figurer. I ett angränsande rum slingrar sig några vita linjer från en vattenledning på en gul vägg, några mönstrade cirklar svävar runt.

Konstverket är uppfört med precision och lyhördhet för platsen och med lätthet och humor utifrån stundens ingivelse.