Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

Ny plats för skulpturen Olika leka bäst II, Kent Karlsson (f.1945)

Fredagen den 1 mars 2019 återmonterades Kent Karlssons bronsskulptur Olika leka bäst II (2018) med ny placering vid ett träd intill kyrkan i Klockaretorpet. Tidigare placering var Idrottstorget. Återmonteringen uppmärksammas med en återinvigning under våren, där förskolor bjuds in att skapa och hitta på historier kring hunden och hans vänner ugglan och haren.

Konstnär: Kent Karlsson (f.1945)
Titel: Olika leka bäst II
År: 2018
Material: Bronsskulptur

Konstnären Kent Karlsson fick under 2018 uppdraget att göra bronsskulpturen Olika leka bäst II till Idrottstorget. Skulpturen är i form av en realistisk Engelsk Bulldogg med en liten uggla på huvudet och en hare på marken bredvid. Skulpturen ger ett vänligt, lekfullt och humoristiskt intryck som ska ge nytt liv till den nya platsen. Hunden kan användas och sitta på och står direkt förankrad på ett fundament i en plantering vid ett träd.

Kontakt:
Offentlig konst, Norrköpings Konstmuseum: Thomas Edetun, thomas.edetun@norrkoping.se
Press och Kommunikation, Norrköpings Konstmuseum: Matilda Lindström, matilda.lindstrom @norrkoping.se