Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

 

Följ länken nedan så hittar du en karta där de offentliga konstverken i Norrköpings innerstad är markerade! Ett perfekt hjälpmedel för en konstpromenad.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-2siUfOeM0qka_PqYuPWrOOCSJiXbw8x&usp=sharing

Reparation av Bollop

Camilla Lothigius verk Bollop har monterats ner för reparation efter att en bil kört på det. Verket kommer att återvända till kulturkvarteret Hallarna så snart det är helt igen.

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i stadsrummet och förvaltar kommunens konstsamling.