Offentlig konst

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens offentliga konst och förvaltar kommunens konstsamling. Konstmuseet bidrar på så sätt till stadsutvecklingen i Norrköping och arbetar kontinuerligt för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av kommunens miljöer. Runt om i staden skapas möten med konsten. Men också i kommunens fastigheter och arbetsplatser.

Den offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, reflektion och kreativa livsmiljöer i Norrköping.  Konst i stadsrummet ökar tillgänglighet och trygghet kring en plats. Konst kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid.

”Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer”
Ur Vision 2035 Norrköpings kommun

 

Följ länken nedan så hittar du en karta där de offentliga konstverken i Norrköpings innerstad är markerade! Ett perfekt hjälpmedel för en konstpromenad.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-2siUfOeM0qka_PqYuPWrOOCSJiXbw8x&usp=sharing

Elis Nordhs Rymdkonstruktion restaureras

Nu påbörjas reparation av Elis Nordhs skulptur Rymdkonstruktion som stått i Himmelstalund sedan 1964. Skulpturen ska bli fri från rost och få ny bemålning. När den återvänder är tanken att den får en ny plats i samma område där den syns bättre.

Skulpturen Rymdkonstruktion tillkom 1964 i anslutning till den stora utställningen NU:64. Dåvarande intendent på Norrköpings Konstmuseum Bo Sylvan såg till att flera konstverk ingick och Elis Nordhs skulptur är en av få fysiska lämningar från den uppmärksammade utställningen. Rymdkonstruktion hade ursprungligen en fri placering på fältet och var en synlig viktig markör i mässområdet. Med åren har platsens förutsättningar ändrats då tillbyggnader har gjorts bakom Mässhallarna. I samband med restaureringen får konstverket därför en ny placering som främjar dess karaktär bättre.

-Rymdkonstruktion är en intressant och spännande skulptur från sin epok och viktigt kulturarv från den stora satsningen NU 64, säger Mattias Åkeson, intendent med ansvar för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

Elis Nordh var verksam som konstnär i Norrköping under många år och har genomfört flera gestaltningar i Norrköping. Hans sista projekt blev skulpturfontänen Merkurius som invigdes på Tyska torget i samband med Norrköpings 600-årsjubileum 1984.

Skulpturen togs ner 18 augusti och restaureras under hösten för att återvända till Himmelstalund innan nyår.