I Navestad har socialkontoret Verksamhetsstöd och ledning fått en ny konstkollektion. Konstnären Eskil Hansson har gjort verken på bilden.