Kulturkvarteret Hallarna är ett levande område som har plats för professionella och aktiva amatörer inom många olika alla verksamheter. Samordning sker på uppdrag från Kultur- och fritidskontoret via föreningen Kulturkammaren. Många av de aktiva i kvarteret har bidragit till olika utsmyckningar i och utanför kvarteret. Här finns också tre offentliga konstverk som uppförts av Norrköpings kommun.